Algemene voorwaarden

 • Deelname aan de diverse lessen yoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.


 • Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Barendrecht Yoga overwegen om de deelnemer(ster) te weigeren voor deelname aan de lessen.

 • De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door Barendrecht Yoga. Dit gebeurt in goed overleg (met de ouder/verzorger). Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Barendrecht Yoga deelname aan de lessen ontzegt.

 • Barendrecht Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De deelnemer/ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de les.

 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Barendrecht Yoga en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

 • Barendrecht Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

 • Een yogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

 • Een groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Barendrecht Yoga zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.

 • De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt en op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden.

 • Handen worden vóór de les gewassen met water en zeep.

 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

 • De kosten van de lessen en workshops staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op rekeningnummer NL41KNAB0402013824 t.n.v. Barendrecht Yoga te Barendrecht o.v.v de naam van de deelnemer.

 • Wanneer een deelnemer/ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Barendrecht Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk binnen 1 week en in overleg op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in de andere groep.

 • Restitutie van reeds betaalde lessen is niet mogelijk.

 • Restitutie van een gemiste les door ziekte van docent is niet mogelijk.

 • Op nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.

 • Bij verhindering graag voortijdig afmelden via telefoonnummer 06-48771105 of per mail: info@barendrechtyoga.nl

Aangepast juli 2020