Plezier hebben en vertrouwen krijgen in jezelf en in je lijf

Kinder Yoga

Bij kinderyoga gaat het om méér dan alleen de asana’s (yogahoudingen). Het gaat om plezier hebben en vertrouwen krijgen in jezelf en in je lijf. ijdens de lessen houden we kringgesprekken, doen we concentratieoefeningen en visualisaties. We dansen, maken muziek en doen spelletjes. Aan het eind van de les nemen we de tijd en de rust om in stilte een tekening te maken of een mandala te kleuren.


Meestal hebben de lessen een thema. Dit thema kan verband houden met de seizoenen of de jaarfeesten die gevierd worden in Nederland, maar ook feesten uit andere landen en culturen.

Soms zijn het onderwerpen die aangedragen worden door de kinderen zelf (zoals de jaarlijkse pepernoten bingo, de les met de grote fitballen of een les n.a.v. een boek of film) en soms zijn dit onderwerpen die te maken hebben met een bepaalde gemoedstoestand, bijvoorbeeld een les over zelfvertrouwen of

“Wat maakt mij blij?” .


Er zijn geen lessen in de schoolvakanties. 2 weken voor de zomervakantie begint is er geen les, en 1 week voor de kerstvakantie.

Kwartaal 1

€ 105

Kwartaal 2

€ 105

Kwartaal 3

€ 65

Kwartaal 4

€ 105

Losse les

€ 15

2 Proeflessen

€ 10

Korting 2e kind: € 2,50 per kwartaal

Korting 3e kind: € 5,00 per kwartaal